Marc Bisscheroux
InnoBridge
06-51643307
marc@innobridge.nl

Linkedin Facebook Instagram
InnoBridge

InnoBridge is een onderneming van Marc Bisscheroux.
Marc is als innovation & business architect actief zowel op business als IT-gebied.

InnoBridge maakt in opdracht architectuurontwerpen en coördineert de realisatie.
Business-IT alignment is hierin een belangrijk aspect.

Een opdracht wordt per voorkeur fixed price als product geleverd
met daarbij een duidelijke omschreven resultaatverplichting.

Waarom kiezen voor InnoBridge en wat is de kracht van Marc?

Marc kan zich uitstekend inleven in complexe vraagstukken en de behoeftestelling
optimaal vertalen naar een concreet ontwerp.

Marc bezit een breed spectrum aan vakkennis en hij heeft een hoog abstractievermogen.
Het vermogen om ideeën te begrijpen die niet in woorden of getallen worden gepresenteerd.
Het gaat om abstract redeneren, analytisch denken en abstraheren met inzicht in de relaties
tussen doelen, mensen, processen en systemen. Ook gevoel hebben voor eventueel
verschillende belangen helpt in dit proces.

Hij is sterk in het opstellen en het inzichtelijk maken van meerdere mogelijkheden,
die hij uitwerkt tot een op maat gemaakt realiseerbaar ontwerp.

Met een bedrijfskundige (BBA) en een technische (B-ICT) achtergrond,
beweegt Marc zich zowel op een bestuurlijk als een technisch werkterrein.

Marc heeft ruim 25 jaar werkervaring en is vanaf 2003 zelfstandig ondernemer.


Een uitgebreide profielbeschrijving is te vinden op Linkedin. linkedin

Werkwijze van InnoBridge in het kort

Opdracht
Vooraf aan het verkrijgen van de opdracht, wordt samen met de opdrachtgever
de behoeftestelling, oplossingsrichting en de te leveren producten vastgesteld.
 
Voorlopig ontwerp
In een voorlopig ontwerp worden aan de hand van enkele varianten de definitieve
oplossing vastgesteld met het opstellen van een kostenindicatie en planning.

Definitief ontwerp
In het definitief ontwerp wordt de gekozen oplossing uitgewerkt tot een
(strategisch) implementatieplan of een programma van eisen.

Realisatie
Vanuit de rol als architect wordt toezicht gehouden op de realisatie en
worden kwaliteit, budget en de planning bewaakt. Hiervoor is voortdurend
contact met uitvoerende partijen en wordt de oplevering gevalideerd.

Contactgegevens

InnoBridge --- Marc Bisscheroux --- innovation & business architect

Hoofdvestiging:  Lindenlaan 75 --- 1185LC AMSTELVEEN
Postadres:    Boterdijk 221 --- 1424NG DE KWAKEL

+31(0)651643307
marc@innobridge.nl

KvK:  NL59101288
BTW: NL156486829

Leveringsvoorwaarden volgens DNR2011 ingenieurs en architecten.

(c) 2011-2017 Marc Bisscheroux - InnoBridge

Partners van InnoBridge

Kimpro    Ondernemers Amstelveen    TED

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als je bezig bent met ontwerpen, dan werk je eigenlijk een stukje in de toekomst.
Die toekomst is een komend erfgoed waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. InnoBridge doet dit
door duurzaamheid in de ontwerpen mee te nemen en invulling te geven aan het nieuwe werken.

Beter Benutten MVO WNF KNGF Hoogvliegers

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.